Skip to content

Julia E. Wahl

The Mind Institute został założony w 2009 przez Julię E. Wahl na bazie firmy edukacyjnej Grażyny Wahl (Perseverantia).
Na początku 2010 do współpracy została zaproszona Małgorzata Kowalewska, a następnie Magdalena Mazurkiewicz.
Od 2011 The Mind Institute ściśle współpracowal z Dorotą Pieńkos z Centrum Psychologii Integralnej InTeGral.
Obecna nazwa to The Mind Institute Julia E. Wahl.

Jest głównym pomysłodawcą i dyrektorem The Mind Institute.

Współtworzy programy treningów uważności oraz je prowadzi (podstawowe i zaawansowane), warsztaty na temat podejścia self-compassion (wraz z Magdą Mazurkiewicz).

Wykłada na temat podejść III. fali terapii poznawczo-behawioralnej opartych na uważności i akceptacji. Cały czas też poszerza swoją wiedzę w tym rozwojowym kierunku terapii.

Julia jest absolwentką kierunku społecznej psychologii klinicznej w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (SWPS) w Warszawie, członkiem założycielem i członkiem zarządu Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), a także Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (PSIP), jednym z pomysłodawców i organizatorów 1st Conference on Practical Application of Buddhism in Western Psychology. Mindfulness: Theory and Practice, tłumaczem polskiej edycji Bodhi, członkiem Society for the Exploration of Psychotherapy Integration oraz Society for Psychotherapy Research. Jej praca magisterska dotyczyła stanów świadomości i uważności (mindfulness) u zdrowych kobiet w ciąży (napisana pod kierunkiem prof. dr. hab. n. med. Andrzeja Kokoszki).

Ukończya szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie integracyjnym w Manchester Institute for Psychotherapy (Manchester, Wlk. Brytania) u Richarda Erskine’a (PhD) z Institute for Integrative Psychotherapy (Nowy Jork, USA), z którym pracuje nad książką na temat technik i teorii terapii integracyjnej. Obecnie w trakcie szkolenia zaawansowanego z Richardem  Erskinem z Psycho-Integrative© Therapy w UK Relational Psychotherapy Association (Manchester, Wlk. Brytania).

Odbywa również szkolenie z pracy kontemplacyjnej w praktyce klinicznej (Contemplative Healing – MENLA) na podstawie metod i podejść buddyjskich.

Prowadzi warsztaty uważności w oparciu o program MBSR stworzony przez prof. Jona Kabata-Zinna,  warsztaty dotyczące pracy nad złością, a także terapię indywidualną oraz grupową w szpitalu MSWiA w Otwocku (Oddział Leczenia Nerwic).

Pod stałą superwizją (jej superwizorami są: Wanda Paszkiewicz  – w szpitalu MSWiA, Maria Marquardt i Christopher Germer – indywidualnie oraz Richard Erskine – w ramach szkolenia psychoterapeutycznego).

Członek komitetu organizacyjnego Międzynarodowej Konferencji „Integracja w Psychoterapii. Jak z niej korzystać ?” (organizowanej przez Polskie Stowarzyszenie Integracji Psychoterapii we współpracy z European Association for Integrative Psychotherapy).
Interesuje się nurtem integracyjnym w psychoterapii, psychologią antenatalną/maternologią, zespołami uwarunkowymi kulturowo (ang. culture-bound syndromes), terapią Morita i Naikan oraz możliwością łączenia wschodnich technik ze współczesną psychologią zachodu. Poza psychologią interesuje się lingwistyką, językami obcymi oraz poezją.

Obecnie tworzy programu opartu na wspolczuciu dla pacjentek z rakiem piersi (stadia 0 – IIIC) w ramach doktoratu na Uniwersytecie Derby.

Za swoich mentorów uważa Alberta Aniskiewicza, Chrisa Germera, Marie Marquardt, Paula Gilberta oraz Richarda Erskine’a.

Praktykuje w tradycji buddyzmu tybetańskiego od 2002 roku. Jej rdzennym nauczycielem jest Pakciok Rinpocze.

E-mail: julia.e.wahl@mindinstitute.com.pl

Magdalena Mazurkiewicz

Współtworzy programy treningów uważności oraz je prowadzi (podstawowe i zaawansowane), warsztaty na temat podejścia self-compassion (wraz z Julią E. Wahl).

Psycholog, ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej w Warszawie (kierunek: społeczna psychologia kliniczna), specjalizacje: Psychologia Kryzysu i Interwencji Kryzysowej, Terapia Poznawczo-Behawioralna, Stosowana Psychologia Twórczości.
Interesuje się tematyką uważności (mindfulness) zarówno od strony teoretycznej jak i jej praktycznego zastosowania w psychoterapii oraz w różnych programach prozdrowotnych i rozwojowych. Jej praca magisterska dotyczyła mindfulness i strategii radzenia sobie ze stresem (napisana pod kierunkiem dr Kamili Bargiel-Matusiewicz).
Prowadzi warsztaty uważności (wraz z Julią E. Wahl) w oparciu o program MBSR stworzony przez prof. Jona Kabata-Zinna oraz terapię indywidualnąw szpitalu MSWiA w Otwocku (Oddział Leczenia Nerwic). Praktykuje systematycznie medytację od 2007 roku w tradycji Vipassanę oraz w tradycji Szambali.
Ukończyła kurs Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ). Obecnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w ramach Programu Licencyjnego Instytutu Psychologii Procesu akredytowanego przez International Association for Proccess Oriented Psychology (IAPOP). Pod stałą superwizją.
Pracuje również jako coach z osobami indywidualnymi. Ukończyła kurs CoachWise Essential, program akredytowany przezInternational International Coach Federation (ICF).

Interesuje się również psychologią twórczości. Prowadzi warsztaty dotyczące rozwijania umiejętności Twórczego Myślenia oraz metod Twórczego Rozwiązywania Problemów.
Członkini Polskiego Towarzystwa Mindfulness (PTM), Polskiego Stowarzyszenia Integracji Psychoterapii (PSIP), Society for the Exploration of Psychotherapy Integration (SEPI) oraz Polskiego Stowarzyszenia Medytacji Vipassany. Ukończyła trening dla nauczycieli MBSR in Mind-Body Medicine prowadzony przez Jona Kabata-Zinna i Sakiego Santorelliego.
Od 13 lat zajmuje się także reklamą i psychologią reklamy. W swojej karierze założyła i prowadziła między innymi agencję reklamową w ramach międzynarodowej sieci.
Absolwentka Filologii Romańskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1998) oraz IDM (Institute of Direct Marketing).

E-mail: magda.mazurkiewicz@mindinstitute.com.pl

Grażyna Wahl

Ukończyła ekonomię w SGPiS (obcena nazwa Szkoła Główna Handlowa) oraz dziennikarstwo na Uniwersytecie Warszawskim. Przez wiele lat była właścicielem i dyrektorem Ośrodka Języków Obcych PERSEVERANTIA.  Pracowała również jako dziennikarka w Warszawie i Szczecinie. Pisze wiersze.

Od ponad 10 lat praktykuje medytację w podejściu buddyzmu tybetańskiego.

Zdjęcia i większość wierszy na stronie Instytutu są autorstwa Grażyny.

E-mail: grazyna.wahl@mindinstitute.com.pl