Buddyzm od wielu dekad fascynował zachodnich psychologów i psychoterapeutów. Już sam C.G. Jung interesował się i pisał o buddyzmie, Fritz Perls zaś wprowadził pewne elementy wywodzące się z buddyzmu do współtworzonej przez siebie psychoterapii Gestalt. Obecnie już w otwarty i naukowo weryfikowalny sposób metody i podejścia wywodzące się ze wschodnich form kontemplacyjnych (w tym przede wszystkim właśnie buddyzmu) są wykorzystywane we współczesnej psychologii i psychoterapii. Współczesne formy zastosowań  buddyzmu widać m.in. w MBSR (mindfulness-based stress reduction), MBCT (mindfulness-based cognitive therapy), terapię kontemplatywną, terapię Hakomi, Compassionate Mind Training.