The Mind Institute (Science and Emotions are One) powstał w 2009 roku z inicjatywy dr Julii E. Wahl, a także Małgorzaty Kowalewskiej oraz Magdaleny Mazurkiewicz.
Nazwa Instytutu odnosi się do nazwy The Mind and Life Institute założonego przez J.Ś. Dalajlamę i prof. Francisco Varelę i współpracującego z czołowymi naukowcami badającymi ludzki umysł i zachowanie (m.in. Paul Ekman, Daniel Goleman, Richard Davidson, czy Jon Kabat-Zinn).

Podnazwa Science and Emotions are One odnosi się do faktu, że nie można oddzielać nauki od życia, a życie potrzebuje nauki, żeby znaleźć (najlepsze) narzędzia pomagające nam lepiej (pełniej) funkcjonować. Jedno bez drugiego nie jest pełne. Potrzebna jest nam zarazem wątpliwość, naukowy sceptycyzm, a jednocześnie otwartość i mądrość.

Celem The Mind Institute (Science and Emotions are One) jest rozpowszechnianie wiedzy oraz umiejętności z dziedziny psychologii, które mogą być wykorzystywane w obszarze zdrowia psychicznego, biznesu.

The Mind Institute (Science and Emotions are One) zajmuje się organizowaniem warsztatów, wykładów (zarówno dla profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym jak i osób zainteresowanych daną tematykę). Instytut będzie też świadczył usługi psychoterapeutyczne.

Chcielibyśmy, ażeby zarówno profesjonaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym, jak i osoby, które chciałaby poszerzyć swoją wiedzę na dany temat, miały szansę uczestniczenia w ciekawych wykładach, warsztatach, i tym samym poprawiły profesjonalne i prywatne sfery swojego funkcjonowania.

 


  • Informacje dotyczące poszczególnych tematów można znaleźć w odpowiednich sekcjach na naszej stronie. Tematy te będą na biężąco dodawane, poprawiane i aktualizowane.