The Mind Institute (Science and Emotions are One) powstał w 2009 roku z inicjatywy Julii E. Wahl, a także Małgorzaty Kowalewskiej, Magdaleny Mazurkiewicz.
Nazwa Instytutu odnosi się do nazwy The Mind and Life Institute działającego pod patronatem J.Ś. Dalajlamy i współpracującego z takimi naukowcami badającymi ludzki umysł i zachowanie jak m.in. Paul Ekman, Daniel Goleman, Richard Davidson, Jon Kabat-Zinn, Matthieu Ricard, B. Allan Wallace, Sona Dimidijan, Zindel Segal, John Teasdale.

Podnazwa Science and Emotions are One jest fragmentem wiersza napisanego (dla naszego przyjaciela) przez Czogjama Trungpę Rinpocze, m.in. założyciela Naropa University i świeckich treningów w tradycji Szambali. Cytat ten odnosi się do faktu, że nie można oddzielać nauki od życia, a życie potrzebuje nauki, żeby znaleźć (najlepsze) narzędzia pomagające nam lepiej (pełniej) funkcjonować. Jedno bez drugiego nie jest pełne. Potrzebna jest nam zarazem wątpliwość, naukowy sceptycyzm, a jednocześnie otwarte serce (współczucie) i umysł (mądrość).

Celem The Mind Institute (Science and Emotions are One) jest rozpowszechnianie i badanie wiedzy oraz umiejętności związanych z technikami i podejściami wywodzącymi się z buddyzmu i obecnie wykorzystywanymi we współczesnej psychologii zachodu (np. podejście uważności – mindfulness, współczucia – compassion i opracowane na ich podstawie techniki/programy – Mindfulness-Based Stress Reduction, Compassionate Mind Training, itp.).

Kolejnym obszarem zainteresowań Instytutu jest promowanie wiedzy na temat psychologii ciąży (psychologii antenatalnej/maternologii) i zapewnianie pomocy kobietom doświadczającym psychologicznych trudnośći w trakcie ciąży (np. depresja ante- i postnatalna, problemy z adaptacją do ciąży).

Ostatnim rejonem zainteresowań Instytutu jest promowanie integracji różnych podejść terapeutycznych.The Mind Institute (Science and Emotions are One) zajmuje się organizowaniem warsztatów, wykładów (zarówno dla profesjonalistów zajmujących się zdrowiem psychicznym jak i osób zainteresowanych daną tematykę). Instytut będzie też świadczył usługi psychoterapeutyczne.

Chcielibyśmy, ażeby zarówno profesjonaliści zajmujący się zdrowiem psychicznym, jak i osoby, które chciałaby poszerzyć swoją wiedzę na dany temat, miały szansę uczestniczenia w ciekawych wykładach, warsztach, i tym samym poprawiły profesjonalne i prywatne sfery swojego funkcjonowania.  • Informacje dotyczące poszczególnych tematów można znaleźć w odpowiednich sekcjach na naszej stronie. Tematy te będą na biężąco dodawane, poprawiane i aktualizowane.
  • Kontakt z Instytutem jest możliwy w następujących językach:
    polskim, angielskim, niemieckim oraz hiszpańskim (już wkrótce informacje w tych językach).