Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Julia E. Wahl MI

prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą z siedzibą w Warszawie.

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi, w tym realizacji swoich praw

proszę kontaktować się na adres e-mail: mindinstitute@mindinstitute.com.pl