W ciągu ostatnich 30 lat zostało przeprowadzonych wiele badań empirycznych nad zastosowaniem mindfulness w leczeniu różnych problemów zdrowotnych – psychicznych i somatycznych. Ich wyniki pokazują, że metody oparte na mindfulness mogą być skuteczną lub co najmniej wspomagającą metodą leczenia.

Badania pokazują, że treningi/programy oparte na mindfulness są bardzo pomocne dla pacjentów cierpiących na chroniczny ból, nadciśnienie, choroby serca, raka, choroby układu pokarmowego, niektóre choroby skóry, a także w przypadku doświadczania psychologicznych problemów takich jak niepokój, lęk, depresja, złość czy stres/wypalenie zawodowe.
Medytacja jest obecnie zalecana przez lekarzy jako środek prewencyjny albo sposób kontrolowania chronicznych chorób takich jak choroby serca, rak, niepłodność czy np. depresja.

Współcześnie rozwijanych jest szereg liczących się nurtów psychoterapeutycznych nawiązujących do mindfulness, szczególnie w tzw. „trzeciej fali terapii poznawczo-behawioralnej (CBT) czyli np. MBCT – Mindfulness Based Cognitive Therapy, ACT – Acceptance and Commitment Therapy czy DBT – Dialectical-Behaviour Therapy. Podejścia te czerpią w dużej mierze z MBSR – Mindfulness Based Stress Reduction czyli Programu Redukcji Stresu opartym na Uważności, pierwszej w świecie zachodnim metody leczenia opartej na wschodnich (buddyjskich) technikach.

Profesor Jon Kabat-Zinn