W pierwszej kolejności:  Przyjrzymy się czym jest uważność, czym jest sam trening uważności, zapoznamy się z wynikami badań na temat efektów treningu i praktyk uważności. Zajęcia mają charakter praktyczny – dlatego też będziemy wykonywać ćwiczenia – m.in. skanowanie ciała, skupienie na oddechu, uważny ruch. Pozwoli to nam doświadczyć wpływu praktyki oraz zrozumieć dlaczego uważność nauczyciela wpływa na jego relacje z dziećmi i zachowanie grupy. Przedstawimy również wyniki badań i efekty treningu uważności dla dzieci. Przyjrzymy się w czym taki trening może dzieciom pomóc, a czego nie należy się spodziewać. Na przykładzie praktycznych ćwiczeń pokażemy od czego zacząć, czyli jak ułatwić dzieciom wyciszenie się i po co ćwiczyć koncentrację. Przedstawimy autorski program uważności dla dzieci oraz omówimy inne najbardziej znane tego rodzaju programy.

Całość szkolenia składa się z następujących modułów:

  1. Wprowadzenie do programu uważności w pracy z dziećmi.
  2.  Uważność w relacjach.
  3. Uważnosć w pracy z dziećmi – przegląd programu.
  4. Dynamika procesów grupowych, planowanie zajęć, superwizja grupowa.
  5. Podejście współczucia w pracy nauczycieli (opiekunów) i w pracy z dziećmi.
  6. Podsumowanie, superwizja
Modul (po Module Wprowadzajacym)
 
2. Uważność w relacjach.
Uważność w pracy z dziećmi i młodzieżą to przede wszystkim postawa prowadzącego (nauczyciela, opiekuna, terapeuty) i zdolność do bycia uważnym w relacji z podopiecznymi. Zanim zaprosimy dzieci do ćwiczeń i zabaw uważności przyjrzymy się samemu sobie w relacjach z innymi ludźmi. Spotkanie to jest również okazją do własnej praktyki i podstawą do zrozumienia sensu praktyk uważności dla osób dorosłych. Dzięki temu możemy być spójni i przekonywujący dla dzieci, które zaprosimy na własne zajęcia.
3. Uważność w pracy z dziećmi – przegląd programu.
Praktyczny przegląd programów uważności dla dzieci i młodzieży. Omówimy poszczególne etapy takich programów oraz ćwiczenia, zabawy i medytacje. W trakcie tego spotkania uczestnicy otrzymają zarys programu i materiały, które pozwalają prowadzić zajęcia.
Po tym spotkaniu zachęcamy do prowadzenia zajęć z dziećmi, aby w trakcie kolejnego warsztatu mów już omawiać własne doświadczenia w zakresie proponowania praktyk opartych na podejściu uważności.
4. Dynamika procesów grupowych, planowanie zajęć, superwizja grupowa.
Przyjrzymy się co wpływa na poczucie bezpieczeństwa uczestników i integrację grupy, co robić, jeżeli dzieci nie chcą brać udziału w zajęciach, co wpływa na motywację i jak motywować. Omówimy ćwiczenia i zabawy w kontekście etapów rozwojowych i trudności emocjonalnych. Wspólnie zastanowimy się jak rozmawiać o uważności z różnymi grupami wiekowymi.
Poruszymy także temat możliwości i ograniczeń treningu uważności dla dzieci i młodzieży. W trakcie tego spotkania uczestnicy rozpoczną tworzenie własnych programów dostosowanych do potrzeb grup, z którymi pracują.
5. Podejście współczucia w pracy nauczycieli (opiekunów) i w pracy z dziećmi.
Ten warsztat będzie wprowadzeniem do podejścia współczucia w pracy nauczyciela. Przyjrzymy się czym jest współczucie, życzliwość a czym uważność. Odpowiemy na pytanie, dlaczego empatia i poczucie własnej wartości nie wystarczają, aby tworzyć dobre relacje.
Uczestnicy w sposób praktyczny zapoznają się z podstawowymi praktykami, między innymi praktykami wyobrażeniowymi i prawidłowego oddychania.
Poruszymy również temat podejście współczucia w pracy z dziećmi – teoria oraz praktyczne ćwiczenia i zabawy.
6. Podsumowanie, superwizja.
Ostatnie spotkanie jest okazją do podzielenia się doświadczeniami z przeprowadzonych do tej pory zajęć uważności. Możemy wspólnie zastanowić się, dlaczego coś nie działa i jak to zmienić lub co się sprawdza.
Zajmiemy się również takimi aspektami zajęć jak ilość spotkań, zajęcia grupowe czy indywidualne, jak przygotować uczestników do zajęć zanim się zaczną oraz czy zajęcia przeprowadzane w szkole będą się różnić od organizowanych niezależnie od szkół.

Prowadzenie: Eryk Ołtarzewski,  drJulia E. Wahl, a także goście zagraniczni.

Termin: Począwszy od lutego 2021. Osoby zainteresowane – prosimy o maila.

Miejsce: Warszawa/on-line.

*Uczestnictwo w module wprowadzającym nie zobowiązuje do uczestnictwa w całości szkolenia.

Informacje i zapisy:

http://uwaznoscdzieci.pl/ 
mindinstitute@mindinstitute.com.pl,
telefon: +608 079 909 (można zostawić wiadomość SMS/prosimy nie zostawiać wiadomości na automatycznej sekretarce)


 

Recommended Posts