2-dniowy Warsztat: Uważność (z elementami Podejścia Współczucia) w Pracy Psychologa i Psychoterapeuty, 22-23 czerwca, Warszawa

2-dniowy Warsztat:

Uważność (z elementami Podejścia Współczucia) w Pracy Psychologa i Psychoterapeuty,

22-23 czerwca, Warszawa

W ostatnich latach obserwuje się istotny wzrost zainteresowania klinicystów i badaczy koncepcjami oraz metodami pracy zaczerpniętymi z praktyk kontemplacyjnych. Obok uważności (ang. mindfulness) to również współczucie (ang. compassion) wzbudza szczególne zainteresowanie. Zainteresowanie podejściami kontemplacyjnymi jest tak powszechne ze względu na swoje szerokie odniesienie do psychoterapii i liczne korzyści, jakie przynosi rozwijanie uważności i współczucia – zarówno dla terapeuty, relacji terapeutycznej, a przede wszystkim pacjenta/ klienta.

Warsztat praktyczny dla psychologów, psychoterapeutów, osób pracujących w obszarze pomocy, pragnących indywidualnie praktykować uważność z elementami podejścia współczucia, a także zapoznać się z możliwością wykorzystania tego podejścia w swojej pracy z pacjentami zmagającymi się ze stresem, depresją, uzależnieniami, traumą i innymi trudnościami. Wspomniane będą też zagrożenia czy też trudności związane z pracą z wykorzystaniem podejść kontemplacyjnych.

W ramach warsztatu:

  • Dowiesz się, czym jest podejście UWAŻNOŚCI, czemu służy i jak praktykować uważność – m.in. w kontekście depresji, traumy, regulacji stresu, koncentracji, relacji czy emocji
  • Wskażemy, jakie są najczęstsze sytuacje problemowe, z którymi spotykają się specjaliści w pracy metodą uważności
  • Otrzymasz zestaw ćwiczeń do pracy indywidualnej i z klientem/pacjentem – przećwiczysz pod okiem eksperta konkretne techniki z obszarów uważności i współczucia
  • Omówimy, jak badać uważność (psychometrycznie i fizjologicznie) i jakie badania są już dostępne (potwierdzające skuteczność praktyk i podejścia uważności)
  • Przedstawimy, jakie są zagrożenia i pułapki terapeutyczne związane z praktyką uważności oraz co to jest McUważność
  • Krótkie wprowadzenie do podejścia współczucia (compassion).
  • Omówimy także to, w jaki sposób można korzystać z uważności w kontekście terapeutycznym i jakie zagrożenia z tego wynikają, np. w pracy z osobami cierpiącymi na PTSD
  • Odniesiemy się do procesów grupowych w ramach podejść kontemplacyjnych
  • Zapoznamy się ze wstępną pracą wyobrażeniową

Prowadzenie: Julia E. Wahl

Cena: 600 PLN.

Miejsce: Warszawa, miejsce do potwierdzenia

*Uczestnictwo w module wprowadzającym nie zobowiązuje do uczestnictwa w całości szkolenia.

Informacje i zapisy:
mindinstitute@mindinstitute.com.pl,
telefon: +608 079 909 (można zostawić wiadomość SMS/prosimy nie zostawiać wiadomości na automatycznej sekretarce)


KROK 1. W celu zapisania się na Warsztat i rezerwacji miejsca należy wypełnić formularz rejestracyjny (wystarczy w formie elektronicznej, nie trzeba skanować) i przesłać go na nasz adres emailowy ( mindinstitute@mindinstitute.com.pl). Formularz prześlemy na Państwa adres.

KROK 2. Następnie należy wpłacić zaliczkę (w wysokości 230 PLN) lub całość opłaty za Warsztat (najpóźniej 2 tygodnie przed rozpoczęciem Warsztatu).

Numer konta:

JULIA WAHL MI

Przelewy krajowe:

ING BANK ŚLĄSKI
22 1050 1559 1000 0097 1268 9299
*Istnieje możliwość wpłaty również w innej walucie: GBP lub EUR